Amikor a szerző mögött ott a Küldő

A Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaházában mutatták be Dvorszky Hedvig Ferenczy Noémi-díjas művészettörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozatában tevékenykedő levelező tagjának legújabb kötetét Evezz a mélyre címmel, amely válogatott tanulmányokat és interjúkat tartalmaz. A háziasszony Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője és Mezei Károly, a Kairosz Kiadó főszerkesztője köszöntötte a szerzőt és a vendégeket, köztük Fekete Györgyöt, az MMA tiszteletbeli elnökét, aki a kötet előszavát írta.
„Az írások így, együtt, tartalmas látleletnek is tekinthetőek azoknak a műfaji, stiláris, esztétikai – sőt ne tagadjuk – társadalmi változásoknak is, amelyek szorításában sok száz iparművész nem pusztán csak él, hanem sorsával és életművével vissza is hat ezekre a kikerülhetetlen változásokra…" Fekete György
Dvorszky Hedvig színes és izgalmas egyéniség, amit kiválóan tükröz kötete – kezdte a méltatást Juhász Judit, majd Mezei Károly megjegyezte, hogy a kötet egyik erőssége a riporteri munka, vagyis a jó kérdések, majd átadta a szót a szerzőnek, aki kifejtette, hogy ahhoz, hogy valaki jó kérdést tudjon feltenni a szakmai tudáson, ismereteken és a sokféle munkakörön kívül a legnagyobb segítség az őszinte kíváncsiság. Dvorszky Hedvig, ahogy művészkollégái, művészbarátai között emlegetik, a kortárs művészet krónikása mindig is fontosnak tartotta, hogy ott legyen minden születő képző- és iparművészeti kezdeményezésnél. Számára a mű volt a legfontosabb, de sosem mulasztotta el meglátni és megkeresni a mű mögött a művészt, az alkotás forrását, az alkotót, hiszen ahogy említette a művészek stílusát sok esetben a készítés módjáról, az alkotás folyamatáról is fel lehet ismerni. „Láss, nem csak nézz, Hallj, ne csak hallgass!" Dvorszky Hedvig lát és hall, egyre mélyebbre evez, ezt legújabb kötete is bizonyítja, és szemlélete, amivel a kortárs magyar művészeket szemléli. Büszke a tehetséges magyar alkotókra, a kézművességtől pedig egyenesen el volt varázsolva és örömmel vett részt a Magyar Iparművészet című folyóirat indulását, hiszen itt be lehetett mutatni a tehetségeket, a sok műfajú iparművészet létét belülről is ismeri és küzdelmeiknek, sikereiknek természetes résztvevője.
Dvorszky Hedvig a szavak ember. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint számtalan riportkönyve a Miért hiszek?, valamint a Magyarnak lenni sorozatban, illetve számos művésszel készített riportja a Magyar Katolikus Rádióban, művészeti kiállítás-megnyitója művésztársai kiállításain.
„Művészettörténészi tevékenységemet leginkább a kortárs magyar iparművészethez köthetem. Ez az orientálódás nem azonnal alakult ki bennem, hanem különböző munkaköreim során jutottam arra következtetésre, hogy a magyar nép hagyományos tárgykultúrájához közel álló, a kézműves mesterség gyakorlása által megragadható, kézzel foghatóan »korlátok közé szorított« művészi kifejezési formák felé forduljak." Dvorszky Hedvig
Evezz a mélyre. A Válogatott tanulmányok és interjúkat tartalmazó könyv egyaránt fontos a művészet iránt érdeklődő olvasó, a kortárs alkotó, a kutató, a történész számára is, mert egy tanú (egy művészeti krónikás) gondolatait, életútját, művészetfilozófiáját ismerheti meg általa. Szerzője a magyar művészeti közéletnek egy személyes és szenvedélyes résztvevője. Könyvében folyamatos tanúságtételeket olvashatunk. Komoly vallomás egyben a szerző hovatartozásáról, arról melyik hazához, milyen szellemi közeghez tartozik: a szépség és igazság morális egységének megvallásához, minden olyan döntő pillanatban, amikor a puszta üzleti érdekek világa vagy éppen a sodró divat szeretne rátelepedni az anyagokra és szerkezetekre, tehát a művekben együtt életre született alkotásokra, vagyis a művészet „örökkévalóságára". Aki mögött mindig érződik, hogy ott a Küldő, a Fennebbvaló.

(Dvorszky Hedvig: Evezz a mélyre. Válogatott publikációk és interjúk. Bp., 2018, Kairosz Kiadó, 352 p.)