Bp. III., Kecske u. 25.
2014. december 17. 17.30

Eősze László születésnapi köszöntése
Szőnyiné Szerző Katalin, Eősze László, Kő Pál

Eősze László köszöntése

Eősze László zenetudóst, zongoraművészt, a XX. századi magyar zeneműkiadás egyik legkiemelkedőbb alakját 91. születésnapja alkalmából köszöntötték a Kecske utcai fórum keretében. A háznagyi teendőket ezúttal Szőnyiné Szerző Katalin látta el.
Laudációjában Szőnyiné Szerző Katalin áttekintette Eősze László irigylésre méltóan hosszú életútját. Szakmai pályafutása a második világégést követően a Budapesti Tudományegyetemen szerzett bölcsészdoktori diplomával, valamint a Zeneakadémián szerzett zongoratanári diplomával indult. Doktori disszertációját Liszt Ferenc és a német romantika kapcsolatáról írta. A Zeneakadémián pedig Kodály Zoltán növendéke, Horusitzky Zoltán volt a mestere. Mint Szőnyiné Szerző Katalin fogalmazott, „a háború utáni nehéz években akár zongoraművész is lehetett volna, sorsának későbbi alakulását azonban meghatározta az 1953-ban Kodály Zoltán gyermekkarairól írt tanulmánya. Kodálynak ugyanis megmutatták ezt a dolgozatot, a világhírű zeneszerző pedig az írás alapján engedélyezte, hogy Eősze László feldolgozhassa az életművét. Mindez egy életre kijelölte Eősze lászló sorsát, hiszen a Kodály-kutatás egyik vezető, nemzetközi hírű szaktekintélye lett. Nagyon sok tanulmányt, könyvet szentelt ennek a témának, melyeket számos nyelvre is lefordítottak. A Zeneműkiadóhoz 1955-ben került, ahol is végigjárta a szerkesztés, lektorálás minden fázisát. „Olyan kiadói modellt alkotott, amely Kodály Zoltán éneklő Magyarországának szellemében működött. Ennek köszönhetően Európában mindenütt a legnagyobb tisztelettel beszélnek a Zeneműkiadóról és Eősze László teljesítményéről. „Ez a korszak a magyar zeneműkiadás fénykora" – mondta Szőnyiné Szerző Katalin, aki azt sem hallgatta el, hogy az idős mester Liszt Ferenc, Giuseppe Verdi és Richard Wagner művészetével és életútjával is komolyan foglalkozott. Kijelentette: „hazánkban volt egy generáció, amely az örök értékek mentén kötelezte el magát. E generáció egyik meghatározó tagja Eősze László."
  A méltatást követően a Kodály Zoltán ének-zenei iskola Magyar Örökség díjas leánykara többnyire Kodály művekből összeállított koncertet adott az idős mester tiszteletére, Kő Pál szobrászművész pedig az általa készített Kodály-kisplasztikával ajándékozta meg a 91. születésnapját ünneplő Eősze Lászlót.
2014. december 19.  |  eősze lászló