Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.)
Időpont: 2013. április 30. (kedd) 18 óra


Nagyobb térképre váltás

Ágh István, Kiss Benedek és Mezey Katalin születésnapi vers-estje

A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata 2013. április 30-án tartja Ágh István, Kiss Benedek és Mezey Katalin születésnapi vers-estjét.

Az estet megnyitja Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke. 
Elhangzanak Ágh István, Kiss Benedek és Mezey Katalin versei.
Közreműködnek: Varga Klári és Oberfrank Pál színművészek, Radványi Balázs énekes, zeneszerző és a Misztrál együttes.
Az est házigazdája Lázár Balázs színművész.
 

Ágh István Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja. Első verskötete 1965-ben jelent meg, azóta több mint tucatnyi új verses- és három válogatott kötete látott napvilágot. Ágh István költői-írói világképe nagyszabású és korszerű lírát és epikát eredményezett, amely a maga körén belül választ ad több, az ezredfordulón kiéleződő kérdésre. A magyarsághoz kötődő és egyetemes, hagyományőrző és újító, a fejlődést megkérdőjelező és jövőtudatú. A tágabb ezredforduló magyar irodalmának egyik legjelentősebb teljesítménye az övé. Sokműfajú alkotó, aki minden megnyilatkozásában kifejezi azt, hogy az irodalom értékeket teremt és közvetít a lehetséges olvasók, azaz minden létező és leendő ember számára.

Kiss Benedek kétszeres József Attila-díjas magyar költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja. Egyetemista korában a Kilencek nevű költői csoportosulás tagja volt, első művei ennek az irodalmi körnek az antológiájában jelentek meg. Költészetében a tragikusat és az idillit nem a groteszkben, hanem az elégikusságban építette együvé, a tárgyiasságot pedig kissé mítoszivá, a mítoszt tárgyiassá formálta. Az ezredvég és az új századelő hol szigorúan racionális, hol határtalanul irracionális világában, amikor e végletek egyaránt embertelennek bizonyulnak, emberszabású költői világot teremtett, amely nemcsak szemlélete, hanem poétikai-nyelvi eszközei miatt is számunkra valónak, szerethetőnek bizonyult.

Mezey Katalin József Attila-díjas prózaíró, költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának elnöke. Műveiben a népdal tiszta formájától jutott el az apró részleteket megvilágító analitikus versépítkezésig, a nyelv lehetőségeinek intellektuális iróniától sem mentes kiaknázásáig. Olykor a prózába hajló, a szavakat szinte mágikusan előcsalogató epikus versbeszéd, máskor a rövidre zárt, epigrammatikus meditáció uralja a lírája hangnemét. Költészetét az a szemlélet szervezi, amelyik a hétköznapok kisvilágát, az apró tényeket és az emberiségtörténelmet rétegzi egymásra oly módon, hogy mindegyikben ott vibrál egyrészt a létezés és az elmúlás, másrészt a biológiai lét, az életvegetáció és a tudatos, filozófiai igényű lét feszültsége. A legelemibb és mégis legkevésbé megválaszolható kérdéseket vetik fel a költemények, a tapasztalatot és az ész erőfeszítéseit egyaránt felhasználva. Gyermekverseire is ez a nagyfokú tudatosság jellemző, meseregényében a népmesék erkölcsi hagyományait örökíti át. 
 
 
2013. április 23.  |  ágh istván kiss benedek mezey katalin