Ágh István, Mezey Katalin és Kiss Benedek

Ágh István, Mezey Katalin és Kiss Benedek köszöntése a PIM-ben

Április utolsó estéjén tartották a Petőfi Irodalmi Múzeumban Ágh István, Mezey Katalin és Kiss Benedek születésnapi köszöntése a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi tagozatának rendezésében.

 A versesten Fekete György, az Akadémia elnöke és Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke köszöntötte a három költőt – valamint Radványi Balázs, a Kaláka Együttes tagja és a Misztrál Együttes lépett fel megzenésített versekkel.

Az est házigazdája, Lázár Balázs köszöntötte a három ünnepelt költőt és a megjelenteket, majd felkérte Fekete Györgyöt, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Az Akadémia elnöke kiemelte, hogy rengeteg mindent el tudna mondani a születésnapos költőkkel kapcsolatosan; az Akadémiához fűződő kapcsolatukról, tevékenységükről, azonban egy ilyen alkalommal az a legjobb, ha a szeretetre helyezi a hangsúlyt, és az ölelésre – főleg, ha Mezey Katalinra gondol, jegyezte meg humorosan. Fekete Györgyöt követően Szentmártoni János személyes élményekről, a három költőhöz főződő viszonyáról beszélt, illetve arról; milyen fontos és értékes munkát végzett el azzal Ágh István, Mezey Katalin és Kiss Benedek, hogy nem hagyták veszni a Nagy László-i hagyományt, és továbbgondolták, újraformálták és bővítették ezt a fajta versbeszédet. Ágh István egyik esszéjéből vett idézetekkel szemléltette a költészet varázsát és elengedhetetlen voltát: „Minden versben van valami rejtelem, nagyra látás, értelmen túli kaland. Amilyen áldott állapot szükségeltetik az íráshoz, olyan a befogadáshoz. Csönd, amelyből a halhatatlan kihallható." Kiemelte azt is, hogy a 20. század végének és a 21. század elejének kiemelkedő költői az ünnepeltek, akiktől ő maga is rengeteg mindent tanult. A további munkához is erőt és elszántságot kívánt számukra.

A két köszöntőt követően Varga Klári és Oberfrank Pál tolmácsolásában elsőként Mezey Katalin verseiből hallgathattak meg a jelenlévők egy összeállítást. Elhangzott többek között az
Október hazalátogat; a Ne hívd vendégül; az Európai megfigyelő és a Boldog című vers. Ezt követően Radványi Balázs, a Kaláka Együttes tagja énekelt Mezey Katalin megzenésített versei közül. Még produkciója előtt megjegyezte, milyen különlegesek számára a költőnő versei, s hogy egyet, az Isten a pusztulásra gondolt címűt már korábban, Mezey Katalin ötvenedik és hatvanadik születésnapján is volt szerencséje előadni. És láthatóan nagy örömmel tolmácsolta azt a hír, hogy a különböző rendezvényeken, iskolákban tartott előadások következményeként szemmel láthatóan megnőtt azoknak a száma, akik érdeklődnek a versek és a megzenésített költemények iránt. A zenét követően Kiss Benedek versei hangzottak el, szintén Varga Klári és Oberfrank Pál előadásában, többek közt a Gyűrűk nélkül, a Rímek haragosa, és az Ülök a bazalthegy alatt. A Misztrál Együttes (Tóbisz Tinelli Tamás, Heiczinger Miklós és Török Máté) nem csak a költőktől hozott megzenésített verseket az estre, hanem egyéb dalokkal is színesítették az ünneplést, s a Két szál pünkösdrózsa kezdetű népdal éneklésébe a jelenlévőket is bevonták, ezzel még inkább oldva a hangulatot. Harmadikként természetesen Ágh István köszöntésére került sor; elhangzott például az Ellobbant selyemkendő, a Kettős magány, az Édeni sakál, az Eltűnések, és a Gyergyói csillagok című vers. Az est záróakkordjaként a Misztrál Együttes Mezey Katalin fiának, Lackfi János József Attila-díjas költőnek az erre az alkalomra, a Kis kece lányom ritmusára írt, mindhárom ünnepelt költőt megszólító versének megzenésített változatát adta elő – egészen megható pillanatokkal zárva így Ágh István, Mezey Katalin és Kiss Benedek születésnapi köszöntését a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

2013. május 2.  |  ágh istván kiss benedek mezey katalin