Hiba a videók lekérdezése közben
Hiba a szerverrel történő kommunikáció során
A keresési feltételeknek egy videó sem felelt meg.
L E X I K O N
Q
Y
további hírek
  • Boris Groys: A művészet ereje „A modern és a kortárs művészetről szóló legtöbb írás első tanulsága az, hogy a modern művészet radikálisan pluralista, a kortárs pedig még inkább az. Ha ez így van, akkor a modern művészetet aligha mondhatjuk olyan jelenségnek, amit a művészek, kurátorok es teoretikusok nemzedékei együtt hoztak létre – miként azt például a reneszánsz vagy a barokk művészetről mondanánk. Ugyanakkor az is ki van zárva, hogy bármelyik modern műben (és itt modern alatt kortársat is értek) a modern művészet egészét példázó műalkotást lássunk. Hiszen bármit emelnénk ki, mindjárt sorolhatnánk az ellenpéldákat. Az esztéta igy eleve arra van kárhoztatva, hogy leszűkítse érdeklődési körét, és egy adott művészeti mozgalomra, iskolára, irányzatra, sőt lehetőleg egy adott művész munkáira koncentráljon. Az egyetlen általános kijelentés, amit a modern művészetről tehetünk, hogy nem tehetünk róla általános kijelentéseket."
  • Sümegi György: Tóth Menyhért – Levelek, vallomások „Átjött hozzánk Menyus bácsi, és megkérdezte a nejemtől, Olgától, hogy lerajzolhatja-e. Senkinek nem volt ellene kifogása. Elővette a papírt, a ceruzát, odabiggyesztett egy pontot és húzott egy vonalat. »A többit majd én elintézem, képzeld el, ez vagy te« – mondta a feleségemnek." Petrecz József villanyszerelő visszaemlékezése ez, és a leírtak alapján akár egy szemfényvesztő karikaturista alakja is kibontakozhatna előttünk. De tévednénk. Menyus bácsi nem más, mint Tóth Menyhért (1904, Szeged-Mórahalom – 1980, Budapest), a 20. századi magyar festőművészet kiemelkedő, egyedi látásmódú alkotója. Pályája elején feketére, majd később fehérre festett piktúráinak egyediségét, értékét, jelentőségét csak halála után ismerte fel közvetlen környezete és a szakma egyaránt, aminek oka leginkább meg nem értettségében keresendő.
  • „Hálás vagyok a Magyar Művészeti Akadémiának" Beszélgetés az MMA Kováts Flórián-emlékérmével kitüntett Balassa Mariann-nal

    2014 óta évente adják át a Magyar Művészeti Akadémia egyik köztestületi díját, a Kováts Flórián-emlékérmet. Az MMA alapító, örökös főtitkára tiszteletére alapított díjban az a személy részesíthető, aki hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős művészeti és kulturális szervezőmunkát végez vagy a művészetszervezés, a művészeti igazgatás területén kiemelkedő tevékenységet folytat. Az idei díjazott Balassa Mariann lett, aki több mint 40 éve dolgozik a művészeti élet területén. A díj kapcsán Balassa Mariannt kérdeztük…
  • Esterházy Music Collection – egy kiadvány a magyar zenei örökség kincseiből
    2022. november 4-én látott napvilágot Michael Haydn: Kaiser Constantin I. Feldzug und Sieg című oratóriumának világpremier felvétele a Haydneum rezidens együttesei, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar előadásában, amely immár a sorozat 4. darabja. A 2020-ban indított sorozat lemezei az ACCENT Kiadónál jelennek meg, az eddigi felvételek kiadásában az MMA Kiadóval együttműködve.