KÖZÉP 70 – Középületek közvetlen közelségben

A Budapesti Műszaki Egyetem hetven éve alapított Középülettervezési Tanszékének, a magyar építészoktatás meghatározó műhelyének nyílt jubileumi kiállítása a Magyar Művészeti Akadémia intézményében, a Műcsarnokban. A KÖZÉP kiállítás címe utal egyrészt arra, hogy így hívják az egyetemisták, és az építészek is így utalnak a hetvenéves műhelyre, melynek volt tanszékvezetője Török Ferenc építőművész, és jelenlegi vezetője Balázs Mihály építőművész, az MMA rendes tagjai.

A kiállítás kísérőrendezvényeként október 6-án kerekasztal-beszélgetésre várják az építészet iránt érdeklődőket.
A szeptember 24-től október 22-ig látogatható kiállításon a tanszéken tanító építészek által tervezett, a 2000-es évek után elkészült harminc alkotás ad képet arról, hogy mit és hogyan gondolunk az építészet közösségi szerepéről. A tárlat olyan platformot is kíván teremteni, amely párbeszédet teremthet építész és megbízója, készítője, használója között, illetve attitűd is, amely a művészi, mérnöki és társadalmi szándékok között arányosságra törekszik.
„Hogy mi a középület és mi nem az, pontosan nem határozható meg" – olvasható a 12 évvel ezelőtt megjelent Középületek című vaskos tankönyv előszavában. Ez az állítás nem bizonytalanságból ered, hanem az értelmezhetőség sokféleségéből, a középületekről való gondolkodás nyitottságából és a világ, így az épített környezet állandó változásából következik.

Somogyi Krisztina, a kiállítás kurátora elmondta, hogy a KÖZÉP kiállítás alapvetése, hogy a középületek fogalmát a közös használat, közös emlékezet, közös identitás és közös építés felől értelmezi. A hangsúlyt arra a viszonyra teszi, ami az ember és az épített környezet között kialakul, így jelezve, hogy az építészet komplex módon szolgálja az életet, ezért közügy.

Balázs Mihály tájékoztatása szerint a kiállítás létrehozását már több mint másfél éve kezdték el szervezni és ebbe a folyamatba a hallagatókat is bevonták. "A BME Középülettervezési Tanszékéknek hetvenéves fennállását tehát elsődlegesen nem történeti irányból, hanem a jelen felől, tematikusan közelítjük meg, és nem csak a szakmához szólóan kívánunk az építészettel foglalkozni. A kiállításon a tanszéken tanító építészek által tervezett, a 2000-es évek után elkészült harminc alkotás ad képet arról, hogy mit és hogyan gondolunk az építészet közösségi szerepéről.

A kiállítás egyben közösségi platform is. Arra invitál, hogy a legfiatalabb építészgeneráció is kirakja saját munkáit és rajzait, hogy a középülettel kapcsolatos párbeszéd az egyetemről a kiállítás terébe áthelyezett konzultációs asztal mellett folytatódjon, és reméljük, hogy a hónap során sokan akarnak majd az építészetről közvetlen közelségben beszélgetni velünk.

Az évforduló kapcsán keressük a kapcsolatot az elmúlt évtizedekben a tanszéken végzett építészekkel: nagy mesterekkel és kevéssé ismert építészekkel egyaránt. Az ALUMNI gyűjtése elindult! A kiállításon és a szeptemberben induló új online felületen várjuk mindazok jelentkezését, regisztrációját, akik a tanszéken védték meg diplomájukat."

Kiállítók, előadók és beszélgetőtársak: Balázs Mihály, Cságoly Ferenc, Fejérdy Péter, Karácsony Tamás, Kaszás Károly, Klobusovszki Péter, Kemes Balázs, Major György, Marosi Bálint, Radványi György, Schrammel Zoltán, Sugár Péter, Szabó Levente, Vannay Miklós.

Információ: http://www.kozep.bme.hu, https://www.facebook.com/kozep.bme/

2016. október 6-án 18 órakor a Műcsarnokban kerekasztal-beszélgetés lesz a tanszék 70 éves történetéhez kötődően az elmúlt évtizedek alatt megváltozott építészeti feladatokról,  az építészek és az építészet szerepéről, ezzel összhangban a tervezés és a képzés során módosuló hangsúlyokról, az állandó és az új értékekről. Ferkai András Ybl-díjas építészettörténész, egyetemi tanár, a MOME Design- és Művészettörténet Tanszékének vezetője beszélget a meghívott vendégekkel: Balázs Mihály Ybl- és Kossuth-díjas építész, egyetemi tanárral, a Középülettervezési Tanszék vezetőjével; Cságoly Ferenc Ybl- és Kossuth-díjas építész, egyetemi tanárral, a Középülettervezési Tanszék volt vezetőjével; Marosi Miklós Ybl- és Széchenyi-díjas építész, Közti stúdióvezetővel; valamint Puhl Antal Ybl-díjas építésszel, a Debreceni Egyetem Építészmérnök Tanszékének egyetemi tanárával.
A KÖZÉP – középületek közvetlen közelségben kiállítás kísérőprogramjain napi belépőjeggyel lehet részt venni.

2016. október 6.  |  műcsarnok török ferenc marosi miklós balázs mihály