Megjelent Lázár Ervin novelláskötete angol fordításban

Lázár Ervin Csillagmajor című novelláskötete most angol fordításban is megjelent The Devil's Horseshoe and Other Stories (Az ördög patkója és más történetek) címmel a Corvina Kiadó gondozásában. A Szöllősy Judith által készített műfordítás munkáját a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.
A mesén nevelkedett nemzedékek számára Dömdödöm, Aromó, Mikkamakka, Ló Szerafin, vagy épp Bruckner Szigfrid neve mosolyt csal az azóta már fenőtt emberek arcára is. A jelen kötet tizenöt elbeszélésben a falu mágikus világába lépünk be, ahol többek közöt megismerjük a konyhába settenkedő meztelen angyalfiút, aki evőeszközöket csen („A Sneak Thief" / A tolvaj), a kovácsot, aki megpatkolja az Ördög lovát („Devil's horseshoe" / A kovács), és a pártfunkcionáriust, aki földet osztani jön, ám hatalmától megrészegülve azzal az ígérettel távozik, hogy a halottakat is föltámasztja („The China Doll" / A porcelánbaba).
Minden történet képzeletbeli felfedezése a lélek azon részének, ahol a szépség, a remény és vágyakozás egymás közvetlen közelségében él, és ahol a csodák az élet hétköznapi eseményei. A valóság díszletei között kibontakoztatott tündérvilág szereplői őszintén és elszántan keresik a szépet és igazat, sok-sok humoral és a gyermekekre jellemző egyszerűség mély bölcsességével.
Lázár Ervin egy beszélgetésben, amikor a meséhez való vonzódásáról kérdezték, a következőket mondta: „Alsó-Rácegrespusztán, ahol születtem és a gyermekkoromat töltöttem, a civilizáció áldásai és átkai még teljesen ismeretlenek voltak. Ott az emberek beszéltek egymással és meséltek, a fölnőttek a fölnőtteknek, a fölnőttek a gyerekeknek, minden változatban élt a mese, a valódi, valóságos történetekbe is mesei elemeket illesztettek..."
A magával ragadó mesemondás, a nyelvi találékonyság, az elbeszélő szelíden háttérbe húzódó de az események minden szálát pontosan kézben tartó jelenléte, Lázár Ervint a népi szürrealizmus kimagasló képviselőjévé tette. Lázár Ervin fantáziája nem ismert határokat – így születetett meg többek között a hétfejű tündér alakja –, nyelvi leleményei pedig az anyanyelvűek számára érzetek keltésével adják át a különös szavak jelentését. Ebben az értelemben művészete a mágikus realizmus nagyjai, Gabriel García Márquez és Isabel Allende kifejezésmódjának sajátosan közép-európai megvalósulása.
 
Ervin Lázár: The Devil's Horseshoe and Other Stories
Fordította Szöllősy Judith
Budapest, Corvina, 2015
2015. június 26.