Hiba a videók lekérdezése közben
Hiba a szerverrel történő kommunikáció során
A keresési feltételeknek egy videó sem felelt meg.
L E X I K O N
Q
Y
további hírek
 • Egy korszak építésze

  Hauszmann Alajos naplója

  „Visszapillantva életem múltjára, örömmel megállapíthatom, hogy azon szerencsés emberek sorába tartozom, akik elmondhatják, hogy boldogan éltek" – írta naplójában a hetvenedik évét betöltő Hauszmann Alajos. A millenniumi időszak, a századelő talán legkedveltebb és legtehetségesebb, így gyakorta foglalkoztatott építésze, tanára volt. Két bőrkötésben fennmaradt naplójának 1997-es első kiadását követően most a Magyar Művészeti Akadémia Kiadó vállalkozott arra, hogy kiegészített-bővített formában ismét megjelentesse.
 • Boris Groys: A művészet ereje „A modern és a kortárs művészetről szóló legtöbb írás első tanulsága az, hogy a modern művészet radikálisan pluralista, a kortárs pedig még inkább az. Ha ez így van, akkor a modern művészetet aligha mondhatjuk olyan jelenségnek, amit a művészek, kurátorok es teoretikusok nemzedékei együtt hoztak létre – miként azt például a reneszánsz vagy a barokk művészetről mondanánk. Ugyanakkor az is ki van zárva, hogy bármelyik modern műben (és itt modern alatt kortársat is értek) a modern művészet egészét példázó műalkotást lássunk. Hiszen bármit emelnénk ki, mindjárt sorolhatnánk az ellenpéldákat. Az esztéta igy eleve arra van kárhoztatva, hogy leszűkítse érdeklődési körét, és egy adott művészeti mozgalomra, iskolára, irányzatra, sőt lehetőleg egy adott művész munkáira koncentráljon. Az egyetlen általános kijelentés, amit a modern művészetről tehetünk, hogy nem tehetünk róla általános kijelentéseket."
 • Idő a kultúrára Bemutatták Boris Groys A művészet ereje és Josef Pieper Szabad idő és kultusz című művét

  A Pars pro toto kötetsorozattal az MMA-intézménycsalád külföldi szerzők művészetfilozófiai, esztétikai, teológiai témájú műveinek megismertetését, népszerűsítését, egyetemi oktatásba való beemelését tűzte ki célul. A Magyar Művészeti Akadémia, a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, valamint az MMA Kiadó szervezésében január 31-én a Pesti Vigadóban a sorozat legújabb, tavaly év végén megjelent két kötetét, Boris Groys A művészet ereje és Josef Pieper Szabad idő és kultusz című művét ismerhették meg az érdeklődők.
 • Üzenet értéke van a nemzet betlehemének Interjú Kékedi László ötletgazdával, az MMA Népművészeti Tagozat vezetőjével

  Vízkeresztig látható a nemzet betleheme az Országház előtt – a Jézus születésének misztériumát bemutató installáció a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának felkérésére 34 Kárpát-medencei település fafaragója önkéntes munkájával és 64 népművészeti egyesület összefogásával készült.