„A legnagyobb dolog: világot teremteni"

Könyv Tamási Áronról

A Magyar Művészeti Akadémia első gyűjteménye jelent meg a Kossuth-díjas erdélyi magyar íróról, Tamási Áronról (1897–1966). A klasszikus történeti felépítést követő kötet az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, illetve számos színház közreműködésével rendelkezésre bocsájtott, soha nem látott képanyaggal teszi színesebbé, érzékletesebbé a székely író életművét. Az életrajzi kordokumentum Tamási Áront most művein, szépirodalmi alkotásain, színpadi figuráin, a 20. század krónikáján keresztül szólaltatja meg. Az MMA Kiadó gondozásában, a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint a Tamási Áron Közalapítvány együttműködő partnerségével megjelent album az eddigi recepciót az író kézirataival, jegyzeteivel, naplójával és színjátékaihoz írt kommentárjaival bővíti.
Az Ábel-trilógia révén sokunk egykori mesélője és a mai napig is meghatározó írója „bajlátott szülőföldje" ölelésében, bölcsőjéből kikelve, elhagyva a gyermekkori éveket kedve támadt elmenni oda, ahol a „betűk szántóföldje terül el". „A megsegítő tudomány tarka mezőin" szedte magára azokat a kvalitásokat, amik kiemelték a jó értelemben vett paraszti lét siculicidiumaiból – azaz terhei alól. Az írói véna kitapogatása, az első világháborús baka lét bájának szertefoszlása után, „ott, ahol a metaforikus beszéd mögött villan a valóság", következett Kolozsvár és Amerika. Tamási Áron megnyilatkozásai, folklorisztikus, igazi székelyhez méltó nyelvi leleményei adják a könyv fejezeteinek „furcsa pezsdületét". Ezekből megtudhatjuk, hogy a gyerekkori erdőjárások, a természet szeretetének vérré válása, felmenői hatása, a háború, látogatása az Újvilágban, barátai, a kommunizmus hogyan ihlette a többfrontos irodalmi tevékenység kibontakozását, miként adott arculatot a regényeinek, novelláinak, publicisztikáinak, tanmeséinek, színpadi műveinek, a „szép kéziratoknak". A könyv több utat kínál Tamási hatékonyabb megismeréséhez, a megértést mégis az egyik legszélesebb, igaz egyenetlen út bejárása, a 20. század történelme és „Ábel" írói-emberi szerepvállalása ebben a kalandban adja. „Az jutott eszembe, hogy a magyar irodalom számára ki kéne találni egy olyan írót, amilyen Bánffy Miklós. Szerencse tehát, hogy van" – írta Tamási Áron gróf Bánffy Miklósról, az erdélyi szellem arisztokratájáról. Azért, hogy kiverekedje magát a népfi abból a rengetegből, amit elhazudott kora indái fogságában töltött és amit a „piros ceruza" is próbált kontúrozni, saját maga kalauzol minket a könyvben lépésről lépésre, egészen a „Tiszta beszéd" forrásáig. A könyv egy nagy válogató munka is egyben, ami írásait, műveinek tartalmát pontosítja. A személye körüli fals asszociációk elkerülése végett olvashatunk saját maga által írt tartalmi kivonatokat, recenziókat regényeihez, novelláihoz, esszéihez; parafrázisokat színházi játékaihoz, de narrációiban kerül közelebb az olvasóhoz egy-egy kis momentum életéből, vagy egy-egy dialógusának értelmezési látképe idézetein átszűrve. Az olyan „szubjektív vallomásosság" keretében tárgyalt kora meghatározó állapotainak látleletét adó „szemérmes szociográfia", mint pl. az '56-os iratok vagy a háború alatti naplójegyzetek (lásd „Gond és hitvallás") őrzik tapasztalatainak, kapcsolatainak, indíttatásainak, eszméinek személyes tanúságtételeit. A „kéreg alatt fészkelődő könyvek rügyét" a kritika politikai önkénnyé változó statáriuma sokszor letörte, ezért van szükség helyreigazításra Tamási Árontól és a recepciótól egyaránt. Noha a kötet nem foglal állást, csupán érdeklődésből és szeretetből megírt finomhangolást szorgalmaz poétikai és politikai szemlélet között, ezért az egymás után beékelt írói öntételezésből származó profilírozás értelmezése és elfogadása az olvasóra van bízva.
A Tamási életére vonatkozó földrajzi, kulturális, eszmetörténeti forráslelőhelyek felkutatása, meghatározó kapcsolatainak és írói kibontakozásának végigkövetése tehát műveivel párhuzamban kronologikusan veszi sorra az író történetét. A nagyon igényes, képekkel gazdagon illusztrált album egy olyan szöveggondozás eredménye, ami bővíti a székely író karakterjegyeinek spektrumát, kedvet ad művei elolvasásához vagy újrafelfedezéséhez. A szöveg tartalmi szerkezetét a könyv végén feltüntetett függelék, képjegyzék, életrajzi adatok, a szerző műveinek megjelenése időrendben, fontosabb színházi bemutatói és a könyv megírásához felhasznált forrásmunkák listája rendezi el jól áttekinthető módon, segítve ezzel az olvasást. Mint oly sok MMA Kiadó által készített munka, a művelt nagyközönség mellett, Cs. Nagy Ibolya tanulmánya is törekszik a laikus érdeklődő számára befogadható könnyed, mégis választékos megfogalmazással előállni.

„A legnagyobb dolog, világot teremteni"Tamási Áron. Budapest, 2021, MMA Kiadó, 296 oldal
A tanulmányt írta: Cs. Nagy Ibolya
A képeket válogatta és szerkesztette: A. Szabó Magda

TAMÁSI ÁRON

„A legnagyobb dolog: világot teremteni" – vallja Tamási Áron (1897–1966). Indulásától, az 1925-ben megjelent Lélekindulás óta az egyik legnépszerűbb és legszeretettebb írónk.
Az impozáns, nagy méretű album a varázslatos székely író életét, szépirodalmi munkásságát és színpadi műveinek előadásait tekinti át. Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész a pályaképet számos Tamási Áron-idézettel, illetve korabeli forrás megidézésével teszi érzékletessé. A. Szabó Magda képszerkesztő pedig nagy számú, eddig ismeretlen fotót, dokumentumot válogatott a kötetbe, olyan különlegességet például, mint Tamási kézírásos naplója.
Az albumban az irodalomtörténészi összefoglalókat roppant gazdag képes illusztrációk egészíti ki. Így nemcsak Tamási Áron életét és munkásságát ismerhetjük meg, de érzékletes összefoglalót kapunk a 20. századi erdélyi és magyarországi társadalmi, kulturális, irodalmi és színházi viszonyokról is. A kötet külön erénye, hogy Tamási színpadi műveinek bemutatóit is részletgazdagon bemutatja. 
Körülbelül 500 fekete-fehér és színes fotó- és dokumentum illusztrációval.

[A könyv kapható a nagyobb könyvesboltokban (január végétől Erdélyben is) vagy kedvezményesen megrendelhető az mmakiado.hu weboldalon.]
2022. január 4.  |  emlékév tamási áron szörényi lászló mma kiadó