Csíksomlyó Szabadtéri oltár

A szeretet megismerő erejével

Öt erdélyi, immár végzett „vándoriskolás" és tanítványaik munkái képezik a székelyudvarhelyi Művelődési Házban 2014. március 26-án délután hat órakor megnyitott kiállítás anyagát. Mindannyian legalább fél évet töltöttek Makovecz Imre, illetve a mester halála után az őt követő építészek irodájában. 
Egyáltalán nem véletlen, ha az organikus építészet jól ismert formái köszönnek vissza a munkákról, de ez nem általános, és nem annyira jellemző mindenkinél, a fogékonyság és nyitottság annál inkább. „Makovecztől mindig azt a biztatást kaptuk – mondja Bogos Ernő, a kiállítás szervezője –, hogy keressük a saját utunkat és használjuk a szeretet megismerő erejét. Sokszor idézett mondata, hogy olyan házat kell tervezni, amilyet a megbízónak szeretnie kell, ettől lesz gyönyörűségesen nehéz az építés."
Bogos Ernő
A Vándoriskola alapítása Makovecz Imre nevéhez kötödik, aki még a múlt százat 60-as éveiben létrehozott egy magán mesteriskolát, vezette az építészhallgatók által szervezett visegrádi táborokat, majd 1989-ben hivatalos formában is bejegyeztette a Vándoriskolát, és még ugyanabban az évben háttérintézményként létrejött a Kós Károly Egyesülés is, illetve annak folyóirata, az Országépítő (1990). A Magyarországon működő Szabad Oktatási Fórumhoz (1993) hasonlóan 2005-ben megalakul az erdélyi szekció is.
Rudolf Steiner a Goetheanum makettjével
„Az alapítók meggyőződése, hogy korunkban a szabad szellemi élet legjelentősebb forrása a Rudolf Steiner alapította szellemtudomány. Az egyesülés és intézményei a szellemtudományt nem világnézetnek tekintik, hanem a jövőkultúra szellemi forrásának, ahogyan a modern materialista civilizáció szellemi forrása a tudomány volt. Az egyesülés egyik legfontosabb törekvése, hogy nyitott maradjon a társadalom minden egészségesen és elfogulatlanul tudó, jóakaratú polgára számára, vagyis képes legyen kapcsolatot tartani belső szellemi forrás és a nyilvánosság között" – olvassuk a Vándoriskola működési szabályzatában.
A Vándoriskola keretein belül az elmúlt 24 év alatt 67 magyarországi és külföldi építész szerzett Vándor-diplomát. Jó ideje az erdélyi irodákba is be lehet „vándorolni", és a vándorok becsületére legyen mondva, szívesen jönnek, vállalva a nehézségeket is. Néhányuk már Erdélyben épülő ház bemutatásával diplomázott. „Nem kell az építészeket egyenként bemutatni, arra itt nincs is lehetőség, de az elkészült épületek, illetve a kiállításon szereplő fotók, látványtervek és tervrajzok elég meggyőző bizonyítékok. Nincs arra mód, de nem is tisztem, hogy építészkollégáimat méltassam, egy-egy épület, fotó önmagáért beszél. A Vándoriskola él" – nyilatkozta a csíkszeredai Bogos Ernő.
A mesterek – Barabássy Alice (Backamadaras), Bogos Ernő (Csíkszereda), Esztány Győző (Csíkszereda), Müller Csaba (Kolozsvár) és Tótfalusi Gábor (Kolozsvár) –, valamint a végzett és aktív vándorok – Cservenyák Eszter, Czimbalmos Réka (Sepsiszentgyörgy), Dankó Madár Ivett, Far kas Mezei Zsófia, Ferenczi Kinga, Juhász Attila, Komsa Réka (Szatmárnémeti), Nagy-Balogh Lívia, Nagy-Balogh Miklós, Nemes Dávid, Szász István (Csíkszereda) és Szepesi Ákos – munkái tekinthetők meg a székelyudvarhelyi Művelődési Ház emeleti galériájában, az oszlopos teremben.
2014. március 28.  |  bogos ernő