Nagyobb térképre váltás

7621 Pécs, Vasváry-ház (Király utca 19.)

Nyitva tartás: K-V: 10-16 óráig
Vitorlás 1.,1959 olaj, vászon 50×40 cm

Állandó kiállítás Lantos Ferenc műveinek

Fontos kiállítóhellyel gazdagodott Pécs belvárosa. Decemberben megnyitotta kapuit a Lantos Ferenc Kossuth-díjas képzőművész életműve előtt tisztelgő állandó tárlat a Vasváry-házban (Király utca 19.). Az alkotások időrendi sorrendben és elméleti problémakörökbe sorolva mutatják be a szisztematikusan építkező életmű főbb vonulatait.
A december 14-étől látogatható állandó kiállítás Lantos Ferenc a Janus Pannonius Múzeum tulajdonában lévő alkotásaiból és a művész által Pécs Megyei Jogú Városának adományozott művekből állt össze. Ez utóbbiak között 125 műtárgy szerepel (nagyméretű olaj- és akrilképek, valamint rajzok, kollázsok, sokszorosított grafikák).
A tárlaton megtekinthető – az alkotó műtárgygyűjteményének csak egy részét képező – 110 műalkotás olyan elméleti problémaköröket ölel fel, amelyeket a képzőművész az 1960-as évektől napjainkig feldolgozott.
A kiállítás időrendi sorrendben mutatja be a szisztematikusan építkező Lantos-életmű főbb vonulatait. A tárlatot Pinczehelyi Sándor képzőművész, Lantos Ferenc tanítványa válogatta és rendezte a Janus Pannonius Múzeum munkatársainak közreműködésével.
A helyszínen több, Lantos Ferenc teljes munkásságát (vagy annak egy szeletét) bemutató kiadvány is megvásárolható. (Néhány éve Keserü Katalin szerzői tollából jelent meg könyv Lantos Ferenc képzőművészeti munkásságáról Lantos címmel.) A tárlatot létrehozó és kezelő Janus Pannonius Múzeum munkatársai az életmű-kiállításhoz rendszeres múzeumpedagógiai foglalkozásokat terveznek a jövőben.

Páva Zsolt, Pécs polgármestere a tárlat megnyitóján kiemelte: Lantos Ferenc a híd, a kontinuitás szerepét tölti be a pécsi képzőművészetben Martyn Ferenc generációja és a mai kor alkotóinak nemzedékei között. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a művész Pécsnek adományozta életművét, ez is jelzi azt a szoros köteléket, ami közte és a mecsekaljai nagyváros között egész munkássága során megvolt. Keserü Katalin művészettörténész a kiállítás anyagával kapcsolatban elmondta: Lantos Ferenc több alkotása vizuális költeményként, zenei struktúraként is értelmezhető, hiszen mind az irodalom, mind a zeneművészet nagy hatással volt munkáira.
Lantos Ferenc a megnyitón tartott beszédében köszönetet mondott a városnak, hogy befogadta a kiállítást, és hosszan szólt mesterének, Martyn Ferencnek a munkásságáról.

Keserü Katalin Pécsen elhangzott megnyitó beszéde itt olvasható el.


A kiállítás hétfő kivételével naponta 10–16 óráig tart nyitva. A tárlat a Király utca 19. szám alatti Vasváry-ház emeleti termeiben tekinthető meg, decemberben ingyenesen, majd januártól felnőtteknek 600, tanulóknak és nyugdíjasoknak 300 forintos áron.

Lantos Ferenc életrajza

Lantos Ferenc Pécsett született, 1929. február 20-án, mestere Martyn Ferenc volt. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán, Budapesten, festő-tanár szakon (1947–1950, 1964) és a Pécsi Pedagógiai Főiskolán, rajz–biológia szakán (1950–1952) tanult, később a Janus Pannonius Tudományegyetemen, DLA fokozatot szerzett (1997-ben).
1959-ben létrehozta a pécsi Erkel Ferenc Zenei Gimnázium képzőművészeti tagozatát, majd tanított az ebből megalapított Pécsi Művészeti Gimnáziumban, illetve Pécsi Művészeti Szakközépiskolában. 1973-tól a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola tanára, az Épülettervezési tanszéken, ahol szín-forma és térismeretet oktat. 1994-től a JPTE Művészeti Intézetében komplex művészeti szemináriumot indít, majd a megalakuló Művészeti Karon a festészeti tanszék tudományos főmunkatársa, később a PTE Művészeti Kar Vizuális Művészeti Intézet Festészet tanszék osztályvezető tanára 2003. december 31-ig. Közben 1971-től a Pécsi Tervező Vállalat képzőművészeti tervezője.
Lantos Ferenc a pécsi szabad képzőművészeti képzés vezető személyisége. A hatvanas évektől kezdve szakköröket vezet a pécsi művelődési házakban, a Doktor Sándor Művelődési Központban. 1968-ban létrehozta a Pécsi Műhely nevű képzőművészeti csoportot, 1979-ben a Pécsi Vizuális Műhely vezetője. 1982-től a pécsi Apáczai Nevelési Központ és Művelődési Ház vizuális műhelyeinek irányítója. 1985-ben (Apagyi Máriával együtt) megszervezte az Apáczai Nevelési Központ Művészeti Iskoláját, 1992-ben az Apáczai Nevelési Központ Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskoláját, melynek vizuális tagozatvezetője lett.
1968 óta Apagyi Máriával közösen dolgozta ki – elméletben és gyakorlatban – az interdiszciplináris összefüggésekre épülő integratív (zenei és vizuális) oktatás modelljét. 1972–1977 között a pécsi múzeum támogatásával, Természet-Látás-Alkotás címmel, öt egységből álló (Bevezetés-Szerkezet-Szín-Tér-Analógiák) didaktikai kiállítás-sorozatot készít, amelyek az ország nagyobb városaiban és Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában kerültek bemutatásra. A bemutatók a vizuális nyelv interdiszciplináris rendszerezésének első hazai kísérlete volt.
Díjai, elismerései: Pécs-Baranya Művészeti díja (1965), Pécs Város Művészeti díja (1978), Baranya Megye Közművelődési díja (1981), Munkácsy-díj (1993), Pro Civitate Pécs (1998), MKISZ Életmű díj (2002), Herczeg Klára-díj, senior (2004), a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze (2007), Pécs Város Díszpolgára (2009), Kossuth-díj (2010). A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2000).

Lantos Ferenc festészetéről

„Festészeti munkássága az 1950-es években a „látványfestészetből" indult, hogy fellelve a tájak, enteriőrök, emberi alakok vagy csendéletek szerkezetét és színkompozíciós lehetőségeit, az 1960-as évekre eljusson a mondriani értelemben vett absztrakcióig. Rá is hatással vannak a nemzetközi geometrikus művészet variációs, kombinatorikai, permutációs, szisztematikus, szeriális stb. törekvései, azonban saját művészetében a külföldi példák szigorú következetességét enyhíti a rendszeres didaktikai, oktatói gyakorlatok analitikus, „közérthető" fogalmazásmódja. Variációs rendszereinek alapsémája egy négyzetháló, melyben körívek és egyenesek átmetszései hoznak létre ismétlődő, színekkel kitöltött felületosztásokat. Ilyen struktúrák elforgatásai és egymásra vetítései 1980 körül interferenciákat" hoztak létre. Ugyanakkor nem szűnik meg az organikus formákban felismert matematikai törvényszerűségekre hivatkozni (pl. Fibonacci-sor, illetve aranymetszés). Fő médiuma az olaj- és akrilfestmény, de murális feladatokhoz alkalmazza az ipari zománcot is, szitanyomatokat készít és állandóan rajzol. Az 1970-es évektől kezdve foglalkozik a sűrű, többnyire vízszintes párhuzamos vonalak optikai hatásával. E kísérletekből keletkeznek a Vibrációk (1982), míg a párhuzamosok sávokká és egymásra épülő faktúrarétegekké bővülése bevallottan zenei struktúrákhoz vezet (Vonalnagyítások, 1979–1985, Szólamok, 1992, Hangzások, 1996). Majd a függőleges-vízszintes, derékszögű négyzetháló szerepe egyre jobban háttérbe szorul, különböző szögeket bezáró ferdék metszik át a felületet, a szabályos motívumok felaprózódnak, a geometria szubjektív, pasztózus, expresszív faktúrával keveredik. Az utolsó években Lantos felszabadult, színpompás „eklektikához" jut el anélkül, hogy korábbi intellektualizmusát feladta volna."
(Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, 2000, Beke László)
Részlet a Művészeti Akadémia Lantos Ferencről készült portréfilmjéből:
2014. január 6.  |  kiállítás lantos ferenc