A Gion Nándor Emlékház Szenttamáson

Az író szülővárosában mutatták be a Gion Nándor-albumot

A vajdasági magyar író, Gion Nándor (1941–2002) terjedelmes és sokoldalú életművének, életpályájának, alkotói világának, sajátos világlátásának bemutatására vállalkozik a Gion Nándor-album című kötet, és ehhez segítségül hívja az író szövegeit, interjúit, valamint fényképeket és dokumentumokat is. A tavalyi budapesti könyvhétre megjelent kiadványt az író szülővárosában, a Szenttamási Népkönyvtárban mutatták be. A Hang–Kép–Írás sorozat különlegessége, hogy a hang, a kép és a szöveg segítségével kísérel meg átfogó és természetesen elkerülhetetlenül szubjektív képet mutatni az MMA posztumusz tiszteleti tagjáról, Gion Nándorról.
Az írói hagyaték gazdag tárgyi, irat- és képanyaga kiegészíti a kötetbe válogatott szövegeket, újabb információkat adva hozzájuk. A családi fényképek, anyakönyvi kivonatok, képeslapok, térképek rámutatnak, hogyan váltak a szerző korának és életének mozzanatai – a családi és közösségi történetektől a gyermekkor emlékein, terein, ünnepi rítusain át a felnőttkor meghatározó tapasztalataiig – a művek fikciós világának részeivé. A könyv Kurcz Ádám István és Horváth Futó Hargita szerzők együttes munkája. A Gion Nándor-album szövegek, fényképek, különböző dokumentumok és hanganyagok összefonódása. A könyv megjelentését több év gyűjtőmunka előzte meg.
Kurcz Ádám István, szerző, Magyarország: „Gion Nándor életét és alkotó életét mutatja be teljes ívet rajzolva, mindenből csipegetve, amivel Gion Nándor foglalkozott. Tehát vannak ebben a könyvben olyan dokumentumok, amelyek az ő rádiós szerkesztőségét, főszerkesztőségét mutatják be, vannak olyanok, amelyek a kiadói tanács élén töltött éveit mutatják be. Olyanok is, amelyek a színházi igazgatóságáról beszélnek. Persze a legtöbbet az írói tevékenységéről szól ez a könyv képben, hangban és a legkülönfélébb dokumentumokban." A kötet segít az olvasónak megismerni azt, hogy a szenttamási születésű író milyen közegből származott, illetve melyek voltak azok a körülmények, amelyek hatottak írói, magánemberi életére, fejlődésére. Érdekessége, hogy Gion Nándor a saját szövegei által meséli el életpályáját.
Horváth Futó Hargita, szerző, Szerbia: „Úgy kellett az opuszból kiválogatni a szövegeket, hogy azok elmeséljék az élettörténetét és az életpályáját a születésétől egészen a haláláig. Persze feldolgoztuk a halála utáni eseményeket is, a hatástörténetet. Néha a szövegekhez válogattunk képeket, néha pedig egy-egy szöveget olyan fontosnak és jónak tartottunk, hogy ahhoz fényképeztünk, vagy találtunk dokumentumokat."
A kötet a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Napkút Kiadó és a Gion Nándor Emlékház közös kiadványa.
2019. február 5.  |  könyvbemutató gion nándor