Eredményt hirdettek a Tamási Áron esszé- és novellapályázaton

Tamási Áron (1897–1966), az erdélyi klasszikus író születésének 125. évfordulója alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia – a Magyar Írószövetség szakmai együttműködésével – esszé és novella írására hirdetett pályázatot. A pályázatra a két kategóriában olyan, korábban nem publikált és más pályázaton még nem szerepelt művekkel lehetett jelentkezni, melyek kapcsolódnak Tamási Áron életművéhez. A pályázatra 131 mű érkezett. Az első három-három helyezettnek, valamint a különdíjasoknak 2022. november 16-án adták át a díjakat az MMA székházában, a Pesti Vigadóban.
Novella kategóriában maximum 33.000 karakter terjedelmű elbeszéléseket, novellákat, rövidprózákat vártak, amelyek akár tematikájukban, akár nyelvi sajátosságaikban, akár más poétikai eszközeikben, akár helyszínüket tekintve (Székelyföld, Amerika stb.) kötődnek Tamási Áron életművéhez.
Az esszé kategória terjedelmi kritériuma ugyancsak maximum 33.000 karakter volt, amelyek tárgya lehetett Tamási Áron élete, életműve, alkotói munkássága, szerepe és helye a 20. század prózairodalmában, sajátos nyelvi világa, recepciója, hatása a mai magyar irodalomra, színház-, illetve filmművészetre.
A pályázatra 16 esszé és 115 novella érkezett. A 131 pályázó közül 25-en a határon túlról küldték el írásukat. A zsűri elnöke Mezey Katalin költő, műfordító, az MMA rendes tagja volt. További tagjai: Bertha Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, az MMA levelező tagja; Gere Zsolt irodalomtörténész, egyetemi adjunktus; Győrffy Ákos József Attila-díjas költő; Jámborné Balog Tünde József Attila-díjas író; Végh Attila József Attila-díjas költő, filozófus, esszéista.
Az ünnepi díjátadásra 2022. november 16-án 18 órakor került sor a Pesti Vigadó Makovecz termében, melyen dr. Richly Gábor, az MMA főtitkára köszöntőjének felolvasása után, Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke, Mezey Katalin, valamint A. Szabó Magda, a Tamási Áron Közhasznú Alapítvány elnöke mondott beszédet.
A díjátadó művészeti programjának keretében Szokolay Dongó Balázs zenész és Turi Bálint színművész lépett fel, a házigazda Takács Bence előadóművész volt.
A díjakat Mezey Katalin, A. Szabó Magda, Erős Kinga és Szentmártoni János adták át.
Novella kategóriában az I. díjat Paál Zsolt Éhező földek; a II. díjat Hegedűs Imre János Kicsi szellem kalandjai égen, földön; a III. díjat pedig Cristian Blanka Ördögnyargalás a Hargitán című novellája nyerte el.
Esszé kategóriában I. díjas lett Dr. Vitéz Ferenc Közlésforma, stílus és narráció költői „vegytana". „Szembefordított tükrök": a külső és belső valóság megsokszorozása Tamási Áron novelláiban című tanulmánya. A II. díjat Hernády Judit Népiség és a lélek válsága: Természetszemlélet és hitélmény Tamási Áron írói világában; a III. díjat pedig Paták Balázs Farkaslakától Farkaslakáig. Tamási Áron életműve legényhősei szemszögéből című munkáknak ítélte oda a szakmai zsűri.
A díjazott pályaműveket mindkét kategóriában pénzjutalommal is honorálták: I. díj – 500.000 Ft, II. díj 300.000 Ft, II. díj 150.000 Ft.
Az ünnepségen néhány különdíjat is kiosztottak. Esszé kategóriában a Tamási Áron Közhasznú Alapítvány különdíjában Turiákné Komsa Gabriella Mítosz-újraértelmezések Tamási Áron novelláiban című munkája, novella kategóriában Ircsik Vilmos Gödrök című pályaműve részesült. Az Írók Alapítványa különdíját Gerencsér Rózsa Megszületett a gyász idején című novellája kapta.
A legjobb írásokat valamikor a közeljövőben egy antológiában jelentetik meg.
A most zárult Tamási Áron esszé- és novellapályázaton kívül a Tamási-emlékév során a Magyar Művészeti Akadémia számos programmal, kezdeményezéssel járult hozzá, hogy megelevenedjen Tamási alakja, írásművészete és hazaszeretete. A Magyar Művészeti Akadémia irodaházának kerítésén még a hónap végéig nézhető meg az MMA Tamási Áron-tablókiállítása, amely a Tamási Áron Közalapítvány és a Magyarság Háza közreműködésével Budapesten kívül Erdély több településére (Farkaslaka, Csíksomlyó, Sepsiszentgyörgy stb.) is eljutott – közelebb hozva a ma emberéhez a nagy író alakját. A több példányban legyártott kiállítások egyike jelenleg éppen Kárpátalján, Munkácson, majd Beregszászon is látható.
Az év során több helyen is bemutattuk az MMA Kiadó gondozásában megjelent Tamási Áron albumot. A részletgazdag, sokszínű kiadványt a székely író szülőfalujában, Farkaslakán, valamint Kolozsvárott is könyvbemutatón ismertettük meg az erdélyi olvasóközönséggel. Az évfordulóra megjelentettük Ablonczy László akadémikus tanulmánykötetét is, mely a Tamási-darabok színházi előadásait dolgozza fel, Tamási Áron sorsjátékai címmel. Megjelent az Ábel-trilógia új kiadása is, az erdélyi születésű képzőművész, Szilágyi Varga Zoltán illusztrációival, továbbá a köztelevízió számára elkészült a Vadrózsa ága – In memoriam Tamási Áron című portréfilmünk is. A portréfilmet Erdélyben is vetítették rendezvényeken, illetve a Kolozsvári Televízió jóvoltából.
Lakiteleken Tamási Áron szeptember 19-ei születésnapja alkalmából a Népfőiskolával közösen tartottunk emlékülést, és két színházi előadással is emlékeztünk – Lakiteleken és a Pesti Vigadóban.
Köztestületünk a farkaslakai Tamási Áron Művelődési Egyesülettel együttműködve őszi „zarándoklatot" szervezett akadémikusaink számára az író szülőfalujába, ahol „Vendégségben Farkaslakán" címmel ünnepi zenés-irodalmi esten idéztük fel azt az értéket, amelyet Tamási Áron hagyott örökségül ránk.