Oberfrank Pál, Lázár Balázs, E. Csorba Csilla, Szentmártoni János és Mezey Katalin

Határ Győző emlékestje a PIM-ben

A száz éve született Határ Győzőre, Kossuth-díjas íróra, az MMA posztumusz tiszteleti tagjára emlékeztek november 12-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban a múzeum, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata, a Digitális Irodalmi Akadémia és a Magyar Írószövetség szervezésében.
E. Csorba Csillának, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának a köszöntője után Mezey Katalin költő, az irodalmi tagozat vezetője, Szentmártoni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke emlékezett röviden Határ Győzőre, majd hosszabban Bogyay Katalin UNESCO-nagykövet idézte fel az író alakját, személyiségét.
Mezey Katalin hangsúlyozta, hogy "Határ Győző Atlantisza felfedezésre vár". Hatalmas életműve olyan örökség, amelynek nemcsak az irodalomtudományban, hanem az olvasók körében, sőt az oktatásban is jelen kellene lennie. Szentmártoni János azt emelte ki, hogy Határ Győző "ösztönöz és ostoroz, hogy soha ne elégedjünk meg a kész válaszokkal", s hogy olyan "leláncolhatatlan" szabadgondolkodó, akit se esztétikailag, se ideológiailag nem lehet skatulyába gyömöszölni. Szentmártoni János felidézte, hogy Határ Győző 2984 címmel a Magyar Napló Kiadónál megjelent utolsó kötetét, amely filozófiai-lírai-önéletrajzi kisesszéit tartalmazza, ő szerkesztette az íróval e-mailekben konzultálva, de a könyv megjelenését Határ Győző már nem érhette meg.
Bogyay Katalin arról a nagyszabású rendezvényről beszélt, amelyet ő szervezett Londonban, a Saint James palotában az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulója és Határ Győző 92. születésnapja alkalmából. A rendezvényen részt vett a brit trónörökös, Károly herceg is, és az est egyik fénypontja volt, hogy Jeremy Irons világhírű angol színész elszavalta Márai Sándor Halotti beszéd című versét. Az író röviddel ezután hunyt el 2006. november 27-én, és bár 1956 óta Angliában élt, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Bogyay Katalin az író szavait idézve elmesélte, hogy a korábban már kétszer bebörtönzött író miért és hogyan emigrált Angliába, és hogy milyen fontos volt számára élete végéig a hazája és az anyanyelve. Felhívta a jelenlévők figyelmét Határ Győző álláspontjára, miszerint "mindannyian az édes anyanyelv mindentudásából szarkáskodunk", vagyis arra, hogy Határ Győző szerint végső soron nem tudunk semmit, a nyelv a tudója mindennek, minden a nyelvből fakad, a nyelv mindig rámutat a helyes döntésekre. Bogyay Katalin Határ Győző filozófiai munkásságára is kitért, és emlékeztetett arra, hogy Határ Győző szerint az ember addig gondolkodik, amíg kételkedni képes.
Oberfrank Pál színművész a Határ-breviáriumból olvasott fel filozofikus részleteket. Majd pedig egy mintegy egyórás, rendkívül színes, Határ Győző költészetét bemutató színpadi produkcióval zárult az est. Üveggolyó címmel verses-zenés műsort hallhattak az egybegyűltek Tallián Mariann, Lázár Balázs, Lux Ádám ihletett előadásában és Wiegmann Alfréd szerkesztésében, rendezésében.
A műsorban elhangzott a Semmiség című, jellegzetesen Határ Győző-s vers is Tallián Mariann tolmácsolásában.

Semmiség
 
 
összevarrom a SEMMIT
varrogatom
válogatom a SEMMIT
rakosgatom
mosogatom a SEMMIT
öblögetem
de minden csupa SEMMI
csupa tetem
 
törölgetem a SEMMIT
sürög-forog
bennem velem a SEMMI
itt kujtorog
SEMMIT a SEMMI árán
sokat veszek
mint a sok csatavesztett
odaveszett
 
előveszem tanítom éjt
nap oktatom
hogy étrendre-létrendre
rászoktatom
hol én hajítom ki hol ő:
ő kihajít
hajtom a világ elhajtott
magzatait
 
összeszedem a SEMMIT:
szir szar szutyok
ami fölös ami sok helyet
foglalni fog
babusgatom a SEMMIT
öltöztetem
de bugyolálva is: csak-
csupa tetem
 
a SEMMI több a soknál
kőgörgeteg
omlás alól menekvő én
megkergetett
hát nincs hogy rájár a rúd a
SEMMIRE és
utolérje a SEMMIT a MEG-
SEMMISÜLÉS?
 
mért hogy a SEMMI legyen a
világ tengelye?
valamikor neki is megvolt a
maga helye
kihajigálom a tenger SEMMI
fölöslegét
és tetemekkel borítom a Föld
földjét-egét

2014. november 13.  |  határ győző