Kávási Klára: Németh Antal

A Nemzetiben és száműzetésben

„… mi az én bűnöm? Mi az oka, hogy olyan büntetést kellett elszenvednem és kell elszenvednem ma is, amelynek okát soha senki velem nem közölte, és amelyre soha senki nem ítélt?" – kérdezi dr. Németh Antal 1963-ban íródott levelében a Művelődésügyi Minisztérium osztályvezetőjétől. Soha nem kapott választ, és ma sem ismerjük a feleletet. Talán soha nem tudhatjuk meg a teljes igazságot. Németh Antal a két világháború között nagyon fiatalon robbant be az ország színházművészeti életébe. Külföldi tanulmányaival, előadásaival, tudományos munkáival szerzett hírnevet magának, hogy aztán kilenc évig (1935–1944) a Nemzeti Színház igazgató-rendezője legyen.
Érzékenysége, rendíthetetlen hite a színházügyben, színház szervező és teremtő tevékenysége, színpadi újításai, lenyűgöző rendezései, műsorpolitikája Európa-szerte elismerést hozott számára és a magyar színjátszás számára is. Meghódította a hazai közönséget, estéről estére, több helyszínen telt házas előadásai voltak. Mindez azonban nem tudta megóvni nemtelen politikai támadásoktól, a jobb- és baloldalról egyaránt. Az akkori politikai klíma nem kedvezett a tudós színházi embernek, akit valójában nem érdekeltek a hatalmi játszmák, ezért felmentették igazgatói pozíciójából.
A háború után itthon maradt ezer veszély, nyomorúság és mellőzöttség dacára. Három igazoló bizottság előtt kellett számot adnia a háború előtti tevékenységeiről. Mindannyiszor felmentették, mégsem kapott munkát, nemhogy tehetségének megfelelőt, de semmilyet. Sorra zárultak be előtte az érvényesülés kapui, legyen az színház, egyetem, külföldi megbízatás.
1956 után némiképp enyhült körülötte a levegő. Átkerült az aczéli „tűrt" kategóriába, így tizenkét évnyi kényszerű hallgatás után vidéki színházakban, beosztott rendezőként újból rendezhetett. A fővárosban továbbra sem kapott lehetőséget, illetve 1968 januárjától – megromlott egészséggel – az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának részmunkaidős tudományos munkatársa lett. Még az év őszén meghalt. 65 éves volt.
Ezt a kerékbe tört életpályát mutatja be Kávási Klára értő vezetésével az MMA Kiadó nemrég napvilágot látott kötete.
Kávási Klára színháztörténész, a kötet szerzője a Nemzeti Színházban könyvtárosként kezdte pályáját, majd néhány évig tartó levéltári munka után tért vissza az intézménybe – tíz igazgató tevékenységét segítette munkájával. Németh Antal korszakos jelentőségére is ez idő alatt ébredt rá: jelen kötetben publikálva kutatásait nemcsak tovább árnyalja egy zseniális, de elfeledett és elfeledtetett ember ránk maradt portréját, hanem hozzá is járul több bizonytalan adat helyreigazításához.
A könyvhöz kapcsolódó külön aktualitás és a kiadvány erénye a művészettörténet-oktatásban betöltött szerepe. A Nemzeti Színház 2019-ben már ötödször rendezi meg színháztörténeti vetélkedőjét négyfős középiskolás csapatok számára. A versenyzők minden évben a Nemzeti Színház történetének egy-egy meghatározó művével, alkotójával foglalkoznak a három – interneten zajló – elődöntőben, illetve majd a színházban megrendezendő döntőben. A „Bánk bán", a „Csongor és Tünde" és Madách életműve után az idei évadban Németh Antal nemzeti színházi tevékenységét állította középpontba a vetélkedő tematikája. A Magyar Művészeti Akadémia és kiadója támogatva a versenyt segíti a művészeti közoktatást és a színháztörténeti ismeretek mélyítését. Az MMA Kiadó a honlapján lehetővé teszi, hogy a megmérettetésen részt vevő iskolák – egy egyszerű regisztrációt követően – a Németh Antal-könyvet pdf-formátumban is díjmentesen elolvashassák.
A novemberben megjelent könyv bemutatóját 2018. december 12-én tartották a Pesti Vigadóban. A könyv többek közt kapható az Írók Boltjában, a Fókusz Könyváruházban vagy megrendelhető a www.mmakiado.hu weboldalon!

(Kávási Klára: Németh Antal. A Nemzetiben és száműzetésben. MMA Kiadó – MMA MMKI, 2018, kemény borító, cérnafűzött kötés, 288 oldal, ár: 3500 Ft)
2019. január 24.  |  könyvajánló mma kiadó színháztörténet