Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum / Facebook

Kortárs Paleolitikum

A Magyar Természettudományi Múzeum és a MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület közös szervezésében Kortárs Paleolitikum címmel tematikus, csoportos kiállítás nyílt a Természettudományi Múzeumban május 3-án. A tárlaton részt vesz többek között Bukta Imre képzőművész, az MMA rendes tagja és Elekes Károly festő-, grafikus- és szobrászművész, az MMA rendes tagja.
A június 16-ig megtekinthető kiállítás az ember és a természet interakcióján alapuló, különböző alkotói stratégiákba enged betekintést. A kiállító művészek természethez való viszonya nyilvánul meg motivikus szinten természetes anyagok felhasználásában, mű és környezete viszonyában, vagy természetművészeti alkotásokban, generációnként más-más indíttatású, de mindenkoron tetten érhető az alkotói magatartásokban a természetet önértéke miatt tisztelő ökológiai szemlélet problematikája.
Elekes Károlynak, a Magyar Művészeti Akadémia tagjának, a MAMŰ egyik alapító tagjának egy korai nyilatkozata hűen tükrözi a fent említett alkotói szemléletet: „Egy alkalommal, friss iszapba karcoltam egy repedés-hálót, és amikor a kiszáradt repedések többnyire keresztül-kasul szelték reálisnak vélt rajzomat, fölfedeztem, hogy néhány helyen egybeesett a rajz és a repedés vonala. Ekkor éreztem meg azt, amit nem tudtam megfejteni sem ecsettel, sem metszőtűvel, sem fotóval: együtt dolgoztam egy olyan energiával, amelynek véletlenül fölfedeztem törvényszerűségeit, és ő elfogadott engem."
A kiállítás anyaga a természetközeli művészetszemlélet kifejeződése, amelyben az alkotások révén az eróziónak kitett anyagok mulandósága, a ciklikusan változó természet válik kifejezőeszközzé.A MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület kiállító művészei: Antal Malvina, Balázs Péter, Bukta Imre, Dienes Attila, Egervári Júlia, Elekes Károly, Erőss István, feLugossy László, Ferencz Zoltán, Kopacz Kund, Kovács Kinga, Lipkovics Péter, Pokorny Attila, Stark István, Szigeti G Csongor, Szombathy Bálint, Tasnádi József, Vass Sándor, Vincze Ottó
2023. május 12.  |  kiállítás bukta imre elekes károly