Köztestületi díjakat adtak át és alelnököt választottak a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésén

A Magyar Művészeti Akadémia 2022. április 5-én tartotta meg ez évi első közgyűlését székházában, a Pesti Vigadóban, ahol átadták a 2021. évi köztestületi díjakat. A közgyűlésen amellett, hogy elfogadták az elnök, az elnökség, a tagozatok, a bizottságok és a főtitkár beszámolóját és tájékoztatták a közgyűlést az MMA idei művészeti, szakmai programtervéről, alelnököt is választottak. A tavaly megüresedett tisztségre a jelölőbizottság által is támogatott Turi Attila Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építészt, az Építőművészeti Tagozat vezetőjét választotta a testület.
Krucsainé Herter Anikó kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár a közgyűlést köszöntő beszédében kiemelte: egyetemes és nemzeti kulturális örökségünk megtartása és gyarapítása elemi érdekünk és felelősségünk, a hagyományok tiszteletén nyugvó jövőépítés letéteményese pedig az MMA.
Az értékadó köztesületet a nemzet művészeti életének meghatározó személyiségei alkotják, olyan szellemi univerzumot teremtve, amely megkerülhetetlen, tekintélye kikezdhetetlen és felelőssége nem kevesebb, mint a jövő generációk számára megmutatni a helyes utat – tette hozzá.
Kiemelte, hogy az MMA és az Emberi Erőforrások Minisztériumának együttműködése példaértékű, a köztestületi működés és a kormányzati szakpolitika, valamint a koordináció egymást támogatva és kiegészítve ad keretet annak az értékteremtő munkának, amely erős, szilárd jövőképet és szereplőit megbecsülő kulturális életet biztosít.
A közgyűlés elején köszöntötték a tavaly decemberben online közgyűlési szavazáson megválasztott rendes és levelező tagokat, majd átadták a köztesületi díjakat.

Az Életműdíjat Csíky Boldizsár erdélyi zeneszerzőnek, tanárnak, zenetudósnak; a Nagydíjat Jelenczki István filmrendezőnek, operatőrnek, fotó- és képzőművésznek; az Aranyérmet Böjte Csaba ferences rendi szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának; a Művészeti Írói Díjat dr. Nátyi Róbert művészettörténésznek; a Kováts Flórián Emlékérmet Szegő György építésznek, művészeti írónak, látvány- és díszlettervezőnek, a Műcsarnok művészeti vezetőjének adományozták a tavalyi évben. Erről az MMA még a 2021. szeptember 27-i közgyűlésén döntött, az elismeréseket a 2021. decemberi közgyűlésen adták volna át, amelyet a koronavírus-járvány meghiúsított.
Életműdíjban részesíthető a magyar szellemi élet azon jeles művésze, akinek kiemelkedő munkássága, életműve példa a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó, önzetlen és a személyes bátorságot sem nélkülöző munkálkodásra.
Csíky Boldizsár kutatásokat végzett a marosvásárhelyi zenei élet múltjában, zenei, alkotói tevékenysége mellett egyengette, képviselte az erdélyi magyarság ügyét, majd Sütő András halála után vezető szerepet vállalt ezen a területen. Műveit Európa számos hangversenytermében, Japánban és az Egyesült Államokban is bemutatták – méltatta a díjazottat Tóth Péter akadémikus, az MMA Zeneművészeti Tagozatának vezetője. » Csíky Boldizsár díjazott laudációja
Nagydíjban részesíthető az az akadémikus, aki a korábbi két évben kiemelkedő jelentőségű művészeti alkotást, művészetelméleti munkát hozott létre.
Jelenczki István Magyar Örökség díjas filmrendező, operatőr, fotó- és képzőművész, az MMA rendes tagja több mint négy évtizedes filmalkotói munkássága a magyar dokumentumfilmezés élvonalába tartozik – hangsúlyozta laudációjában Buglya Sándor, az MMA rendes tagja, a Film- és Fotóművészeti Tagozat vezetője, hozzátéve: Jelenczki István filmjeiben következetesen foglalkozik a magyar társadalom akut problémáival, művészeti életünk jeles személyiségeivel, a magyar történelemről szóló műveiben az igazságot keresi. Az elismerést a Trianon századik évfordulójára elkészült, a trianoni traumát feldolgozó négyrészes dokumentumfilmjéért kapta. » Jelenczki István díjazott laudációja
Aranyéremmel tüntethető ki az a személy vagy szervezet, aki munkájával, anyagi támogatásával, egyéb adományával vagy tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertségének emeléséhez.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes gyermekmentő szervezetet hozott létre azzal a céllal, hogy felkarolja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekeket. Munkájának köszönhetően mára több mint 2500 gyermek nevelkedik az intézmény valamelyik otthonában. A gyermekotthon ma Erdély több mint 25 városában működtet bentlakó intézményt, és mintegy ötven településen napközi otthont – emlékeztetett Tóth Péter. » Böjte Csaba OFM díjazott laudációja
Művészeti Írói Díjban részesíthető az a művészeti író, aki kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységével, ismeretterjesztő, művészetelméleti vagy műkritikusi munkájával hozzájárult a magyar művészet közkinccsé tételéhez, egyszersmind emelve és megőrizve ezzel a magyar kultúra értékeit.
Dr. Nátyi Róbert művészettörténész nevéhez kurátorként, rendezőként több mint 180 nemzetközi és hazai kiállítás, valamint csaknem 200 kiállításmegnyitó fűződik. Kutatásai kiterjednek többek között az ikonográfia, az ikonológia, a kurátori tevékenység, a művészethamisítás kérdéseire, a magyar műgyűjtés történetére és Szeged képzőművészetének témakörére is – hangzott el a méltatásban. » Dr. Nátyi Róbert díjazott laudációja
Kováts Flórián Emlékéremmel jutalmazható az a személy, aki hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős művészeti és kulturális szervezőmunkát végez vagy a művészetszervezés, a művészeti igazgatás területén kiemelkedő tevékenységet folytat.
Szegő György jelentős építészeti, művészeti kiállítások kurátora és tervezője, így a 2002-es Álmok Álmodói kiállításnak a Millenáris Parkban, valamint társkurátora volt a 2000. évi Velencei Építészeti Biennálé magyar kiállításának. Számos tematikus tárlat – köztük az I. és a II. Építészeti Nemzeti Szalon – megszervezése mellett a kortárs vizuális kultúra és művészet aktuális eredményeinek bemutatásával élen jár a nemzetközi kiállítói gyakorlat hazai átültetésében. Munkája jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Műcsarnok látogatóinak száma az elmúlt években megháromszorozódott – emelte ki Buglya Sándor laudációja. » Szegő György díjazott laudációja

Turi Attila Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építészt, az Építőművészeti Tagozat vezetőjét a Magyar Művészeti Akadémia alelnökévé választották. Turi Attila mellett Rátkai Erzsébet Jászai Mari-díjas jelmeztervező indult a posztért.
Az MMA-nak Marosi Miklós tavaly októberi halála óta csak egy alelnöke volt, Kiss János balettművész, a Győri Balett alapító tagja. A keddi közgyűlésen a Széchenyi-díjas építész halálával megüresedett posztra választottak alelnököt.
Turi Attila építész beszédében az össztársadalmi kulturális jólét fontosságára hívta fel a figyelmet, emellett elmondta: alelnökként is a munkáját szeretné folytatni, az elnök és az elnökség munkáját segíteni.
Emlékeztetett a Magyar Építészeti Múzeum létrehozásának fontosságára, amely – mint mondta – befogadója lesz minden művészeti ágnak. A másik fontos beruházásnak a Műcsarnok felújítását nevezte, amelyben szakmája kapcsán is részt vesz.
Turi Attila mintegy másfél évig, 2022. április 6. és 2023. november 4. között tölti be az alelnöki posztot.