Kókay Krisztina: Szent jussunk, 2020

Mert nem lehet feledni… – Trianon 100 emlékkiállítás

2020. szeptember 18. és 2021. január 31. között tekinthető meg a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata szervezésében megvalósuló „Mert nem lehet feledni…" című, a trianoni békeszerződés 100. évfordulójának emlékére rendezett kiállítás a Pesti Vigadóban. Az emlékkiállítás több mint 50 művész félszáznál több műtárgyának kiállításával kortárs képző- és iparművészeti kontextusban értelmezi a trianoni veszteségeket. A tárlat rendezésének elsődleges koncepciója Juhász Gyula megindító sorai által inspirálva a nemzettragédia bemutatása és jelen idejű interpretálása, valamint a centenáriumi megemlékezés művészeti megközelítése. A kiállítás társzervezője a Trianon Kutató Intézet.

Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit, valahol leosztottak valamit; valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre. Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába: onnan dobtak le minket. Tudjuk, miért" idézte Kós Károly építész, író, grafikus gondolatait Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a tárlat megnyitóján. Hozzátette: ez a miért, a 100 éve aláírt békediktátum miértje a két világháború közötti magyar kulturális élet majdnem minden alkotóját mélyen megrázta és foglalkoztatta, és a mai napig foglalkoztatja a kortárs alkotókat. Az erről való közös gondolkodásban fogant az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata szervezésében megvalósult tárlat, amelynek célja, hogy több mint 50 művész mintegy 80 műtárgyának kiállításával kortárs képző- és iparművészeti kontextusban értelmezze a trianoni békeszerződés 100. évfordulóját. [A beszéd itt olvasható.]
Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a tárlat fővédnöke levelét Dóka Andrea színművész olvasta fel. "A jelentős írók, költők, gondolkodók, tudósok, politikusok és nem utolsósorban a képző- és iparművészek közül senkit sem hagyott érintetlenül nemzeti traumánk" hangsúlyozta a fővédnök. Kiemelte: ez a tárlat nemcsak gyönyörködtet, hanem elsősorban gondolkodásra késztet. Választ kell keresnünk arra a kérdésre, hogy mit jelent Trianon a ma élő magyaroknak és személy szerint magunknak. Erre a kérdésre nem lehet csupán racionálisan, érzelmek és lélek nélkül válaszolni, de a műalkotás a lélek tápláléka, amelyre manapság nagy szükségünk van. [A levél itt olvasható.]

A kiállítást megnyitó Takaró Mihály irodalomtörténész elmondta, hogy a kiállítás címét Juhász Gyula Trianon című versének örökérvényű sora adja. Hozzátette, hogy az 57 rangos magyar művész tárlata önmagán messze túlmutat, ugyanis kiállás is egyben. Felhívta a figyelmet többek között a 45 textilművész alkotta Kárpit határok nélkül című alkotásra, Stefanovits Péter térkompozíciójára, Fekete György művére és Kecskés Ágnes "megrendítő szőtt metaforájára". Kiemelte a tárlat sokszínűségét, mint mondta, a kiállítást plakátok, drapériák, fotók, vásznak, szobrok, kisplasztikák gazdagsága jellemzi.
A 2021. január végéig látható kiállítás
a Pesti Vigadóban mindennap 10–19 óra között (Vigadó Galéria földszinti és alsó szinti kiállítóterek, 1051 Budapest, Vigadó tér 2). látogatható. A tárlat fővédnöke dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A tárlat kurátora: Kókay Krisztina, Ferenczy Noémi-díjas, kiváló művész grafikus, textilművész, az MMA rendes tagja.
Kókay Krisztina, a kiállítás kurátora: „Az esztergomi Szent Adalbert Központban 2015-ben volt látogatható a »Mire a levelek lehullanak, katonáink hazatérnek!« című, az I. világháború áldozataira emlékező és emlékeztető kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében és támogatásával. Ahogyan Trianon az első világháború számunkra gyászos következménye volt, úgy ez a tárlat is folytatása az előzőnek. A kurátori szándék ugyanaz, mint a korábbi tárlatnál, amelynek lényegét így foglaltam össze 2015-ben: »az én dolgom az volt, hogy megkeressem, megtaláljam a gondolatokat, a szíveket, a lelkeket és összekössem… De először a lélek kapuját kellett megtalálnom és elérnem, hogy az kitárulkozzon mindannyiunk örömére, mert valami öröm mégiscsak van abban, ha egymás kezét fogva együtt törlesztünk valamit, mert adósok voltunk és vagyunk azzal, hogyan adjuk tovább az utánunk következő generációknak azt, amit mi tudunk, hallottunk és tudhatunk. Tehát nagy a felelősségünk. De előbb tisztázni kell a dolgokat, a történteket, a történtekhez való viszonyunkat. Titkokat kell feltárni, a tudatlanságot megszüntetni.« Ezen gondolatok jegyében kértem fel a kiállításon való részvételre a művészeket, akik között szerepelnek olyanok is, akik nem tagjai a köztestületnek. Az ő munkáik együtt láthatók az akadémikus képző- és iparművészek alkotásaival."
A kiállításhoz kísérőprogramok kapcsolódnak a következő hónapokban, így egyebek mellett író-olvasó találkozó, tárlatvezetések és könyvbemutató.

A tárlaton önállóan kiállító művészek:
Árendás József, Bakos István, Balogh Edit, Baráth Ferenc, Benkő Ilona, Bocz Bea, Bráda Tibor, Csurka Eszter, Fazekas Sándor, † Fekete György, Gaál József, Gajzágó Sándor, Geszler Mária, Gúgyela Tamás, Győrffy Lajos, Győrffy Sándor, Hauser Beáta, Jószai Zsolt, Kárpáti Tamás, Kecseti Gabriella, Kelecsényi Csilla, Kovács Imre, Kovács Péter, Kókay Krisztina, † Kő Pál, Kulinyi István, Kun Éva, László Dániel, Molnár Eszter, Meszlényi János, Mihály Árpád, Mihály Gábor, Nagy János, Olajos György, Olajos Ilka, Ölveczky Gábor, Pataki Ferenc, Pázmándy Antal, Péterffy László, Petrás Mária, Prutkay Péter, Püski István, Rieger Tibor, Schrammel Imre, Somogyi Győző, Stefanovits Péter, Sulyok Gabriella, Szabó György, Széles Judit, Szunyoghy András, Szurcsik József, Ujházi Aranka, Vida Zsuzsa, Zelenák Katalin, Kecskés Ágnes, valamint a Komáromi Klapka György Múzeum és az Iparművészeti Múzeum.
 
A tárlathoz kapcsolódó kísérő programok:
 
Október 12-én, hétfőn 16 órától tárlatvezetést tart Sipos Endre művészetfilozófus, a Trianoni Szemle szerkesztője, majd 17 órától SZIDIROPULOSZ ARCHIMÉDESZ „Küzdelem utolsó vérig – gróf Tisza István pályája beszédeiben, leveleiben és visszaemlékezésekben" című könyvét a kiállítás társszervezője, a Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány mutatja be. A könyvbemutatón a szerzővel és a könyv szakmai lektorával, dr. Raffay Ernővel beszélget Borbély László író.
Október 20-án, kedden 16 órakor meglepetésvendéggel találkozhatunk, majd 17 órától a Trianon gyermekei címmel megrendezett író-olvasó találkozón Borbély László íróval, a Havi Magyar Fórum korábbi főszerkesztőjével történelmi tárgyú novelláiról beszélget Domonkos László író, a Trianoni Szemle szerkesztője.
November 3-án, kedden a kiállítás katalógusának bemutatójára, valamint a kiállításon bemutatott műtárgyak alkotóival tárlatvezetésre hívjuk a tisztelt érdeklődőket.
December 6-án, vasárnap a Trianoni Szemle 2020. évi Emlékkönyvének bemutató estjével zárjuk a kísérőrendezvények sorát.