Népzenei fotók Halmos Béla hagyatékából

Több száz népzenei fotó vált elérhetővé Halmos Béla népzenész, népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tagja hagyatékából a Hagyományok Háza Médiatár weboldalán. Az érdeklődők belepillanthatnak többek között a Sebő és a Kalamajka együttes életébe, a folklórgyűjtések és a nyári népzenei táborok eseményeibe.
Halmos Béla, a magyarországi táncházmozgalom egyik elindítója és első prímása 2013 júliusában hunyt el. Több mint négy évtizedes aktív tevékenysége alatt zenészként, folklórgyűjtőként, oktatóként és szervezőként a magyar népi kultúra és a táncházmozgalom ügyéért dolgozott, jelentős életművet hagyva maga után. Folklórgyűjtéseit, kéziratait, könyvtárának egy részét és mesterhegedűjét magába foglaló hagyatékát a Hagyományok Háza 2014-ben vásárolta meg, majd elkezdte a hatalmas anyag feldolgozását. A Halmos-hagyaték egyik fő egysége a fotógyűjtemény, amelynek a folklorizmus szempontjából jelentős része a gyűjtéseken készült 4100 fénykép, míg a revival mozgalom, színpadi folklór, táncház témakörébe 900 kép tartozik. Az összesen 5000 képből álló fotóanyagból a digitalizálást követően a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Archívuma az interneten már korábban hozzáférhetővé tett egy szűk reprezentatív válogatást, ez bővült mintegy 300 adatolt fényképpel. Az érdeklődők belepillanthatnak többek között a Sebő és a Kalamajka együttes életébe, a folklórgyűjtések és a nyári népzenei táborok eseményeibe, valamint az Utolsó Óra programban részt vevő falusi zenészek is láthatók.
*

A közelmúltban már egy jelentős gyűjteménnyel gazdagodott a Hagyományok Háza archívuma: az örökösöknek köszönhetően 2019 végén került be az MMA néhai tagja, Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató, folklorista hagyatéka. A felbecsülhetetlen értékű hagyaték tartalmazza Erdélyi Zsuzsanna kéziratgyűjteményét, valamint 440 db néprajzi témájú könyvet és folyóiratot. Az összesen 526 mappába rendezett folklórgyűjteményben megtalálhatók Erdélyi Zsuzsanna tudományos munkái, gyűjtési füzetei, imaszövegek, magyar és nemzetiségi néprajzi gyűjtések anyagai és jegyzőkönyvei, összesen 227 db magnószalag és kazetta. Emellett tartalmaz közel 4800 levelet, a munkakazettáit, a vele készült rádióműsorokat, valamint megjelent tanulmányok munkafázisait és kortárs kutatók különlenyomatait is. A hatalmas gyűjtemény jelenleg a digitalizálás és feldolgozás kezdeti állapotában van, melynek befejeztével az érdeklődők számára is kutathatóvá és szolgáltathatóvá válik a gyűjtemény.

*

További kapcsolodó hír, hogy az ősztől a két éve elhunyt Kallós Zoltán gyűjteményének egy része is nyilvános lesz. Kallós Zoltán népzenei és fotógyűjteménye 2001-től több részletben került be a Hagyományok Házába. A fotók 1956 és 1983 között készültek, a Martin Györggyel közösen végzett erdélyi és moldvai gyűjtőútjaik alkalmával. Ezekből tesz elérhetővé egy 450 tételes reprezentatív fotóválogatást a Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum.

2020. augusztus 24.  |  erdélyi zsuzsanna kallós zoltán halmos béla népzene hagyaték