Nagy László rajza a házukról

Rege a tűzről és jácintról

Nagy Lászlóra emlékeztek Iszkázon

Koszorúzással és zenés versszínházi előadással emlékezett Nagy Lászlóra születésének 95. évfordulója alkalmából a költő szülőházánál Iszkáz Önkormányzata és a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány július 11-én. Az életmű tisztelői ebből az alkalomból részesei lehetettek egy kivételes, zenés versszínházi előadásnak is.
A felvidéki Csavar Színház, Kiss Szilvia és Gál Tamás, Jászai- és Deszka-díjas színész, valamint a Kor-Zár verséneklő együttes közreműködésével adta elő a Rege tűzről és jácintról című életrajzi ihletésű költeményt, amely megidézte a költő szüleit, páratlan, hol babonás, hol folklorisztikus szemléletét. Az esemény egyik szervezője Nagy Borbála Réka szerkesztő, a költő unokája szerint azért is erre az összefoglaló, életrajzi ihletésű hosszúénekre esett a választás, mert ebben a családi gyökerek mellett a paraszti világképnek minden olyan eleme felbukkan, amely 1956-ig megalapozta Nagy László költészetét.
Nagy László kortárs szépírókra tett hatását személyes példán keresztül érzékeltette az emléknap bevezető gondolatait jegyző Falusi Márton, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) tudományos főmunkatársa, az Országút folyóirat főszerkesztője: „Nagy László hosszúversei számomra a valóság visszaszerzésének, visszakövetelésének küzdelmét viszik színre; az enciklopédikusság, a különféle létszférákat átfogó látomásosság, a halmozások és a felsorolások mind-mind ehhez a heroikus mérkőzéshez szolgálnak fegyverül – emelte ki Falusi Márton. – A metaforáinak érvényessége iránt bizalmatlan filozófiák voltaképpen lemondanak arról, amiről Nagy László lírai hőse nem hajlandó magától lemondani, jóllehet szembesül a történelmi és a lételméleti szükségszerűségekkel. Azzal, hogy a virtuális kiszorítja a valóságosat. Költői szemléletem idomulása, poétikai jellemem előremozdulása, hangom modulálása során nagy mértékben közrejátszott, hogy egyre bensőségesebb viszonyba kerültem a hosszúénekekkel. Beutaztam őket, a költő autonóm köztársaságát. Szellemi és lelki utazásaimhoz hozzátartozott a valóságos kaland, bolyongás, kószálás; az eltévedés és az odatalálás."
Az évforduló alkalmából az Előretolt Helyőrség külön szépirodalmi összeállítást szentelt Nagy László emlékének. Nagy Borbála Réka ennek kapcsán kiemelte: – Elkészült az In memoriam Nagy László alcímű film – az MMA-portrék sorába illeszkedve, amelyet Farkas György rendezett. Ebben szerkesztő-riporterként igyekeztem bemutatni nagyapám személyiségét, a pályaívét, mindezt kevesebb mint egy órába zsúfolva. A forgatás során, az utolsó órában, még valamicskét megismerhettem többek között az azóta sajnos elment Csukás István, Tornai József, Sára Sándor és Orosz János Nagy László-képét is.
A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megrendezett emléknapon mások mellett részt vett Ágh István és Nagy Gábor költő is.