2016. szeptember 21. – A kortárs irodalomértelmezés perspektívái konferencia

A kortárs irodalomértelmezés perspektívái című konferencia szeptember 21-én kerül megrendezésre a Magyar Művészeti Akadémia székházában, a Pesti Vigadóban. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete arra törekszik, hogy a kortárs művészetek változatosságát minél alaposabban felmutathassa. E munka része az élő irodalmat vizsgáló különféle szemléletmódok, tudományos irányzatok, elméleti iskolák, gondolkodásképletek számbavétele. A kortárs irodalomértelmezés perspektívái című konferencia egy újabb lépés a hosszú távú kutatások elindításához. Ezúttal fiatal irodalomtudósokat hívtak meg, hogy együtt folytassák az eszmecserét: milyen is a kortárs magyar irodalom, és hogyan válhatnak képessé gazdagságának megragadására.

Időpont: 2016. szeptember 21. 10.00 óra
Helyszín: a Magyar Művészeti Akadémia székháza, a Pesti Vigadó,1051 Budapest V., Vigadó tér 2.

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének konferenciája a kortárs irodalomértelmezés perspektíváiról

1. szekció
10.00 – 11.30 Tendenciák a kortárs irodalomértelmezésben (szekcióvezető: Kocsis Miklós): Nyilasy Balázs: Posztstrukturalizmus, teoretizmus, irodalomértés; Tóth Gábor: Az irodalom posztmodern filozófai értelmezései a szubsztancianélküliség és a szubjektum esetlegessége tükrében; Nagy Dániel: Képződő és pusztuló kánonok mint az értelmezés és a kritika határai; Falusi Márton: Mit jelent az irodalom „filozofikussága"?

2. szekció
11.45 – 12.45 Az irodalmi esszé és az irodalomkritika (szekcióvezető: Fehér Anikó) Mórocz Gábor: A magyar esszéírói hagyomány értékei; folytathatóságának problémája; Majoros Györgyi: Az esszé helye és lehetőségei a modern magyar irodalomban és irodalomkritikában; Soltész Márton: A herméneuta létfeltételei.

3. szekció
14.00 – 15.40 Közelítések a kortárs magyar prózához és prózaelmélethez (szekcióvezető: Nyilasy Balázs) Urbán Péter: Hagyomány és közösség a kortárs magyar prózában; Tary Orsolya: Tendenciák a Cholnoky Viktor-szakirodalomban az elmúlt tíz év publikációi alapján; Lajtos Nóra Filmre vitt Sánta-novellák: az adaptáció mint erkölcsi önreprezentáció; Csordás László: Bezárkózás vagy határátlépés? A regény és a kárpátaljai magyar irodalom a rendszerváltás után; Pap Kinga: A nyelvi agresszió (jelen)valósága a kortárs irodalomban

4. szekció
16.00 – 17.00 Közelítések a kortárs magyar lírához (szekcióvezető: Falusi Márton) Páli Attila: Szobák, termek, csarnokok. Szociokulturális terek, mint az értelmezés horizontjai Weöres Sándor életművében; Sebők Melinda: Transzcendens távlatok a lírai modernségben; Szilveszter László Szilárd: A szakralitás tapasztalata a kortárs magyar költészetben
Falusi Márton Zárszó


A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www. vigado.hu oldalon lehet.
// ]]>